Ukraina teeb edusamme

Juba mõned viimased nädalad on sõda Ukrainas möödunud kaitsjate dikteerimisel ning neil õnnestunud Harkvi oblastis tagasi saada hulka maad, asulaid ja linnu, mis mõnda aega olid Vene armee brutaalse kontrolli all, ilma et seal oleks suudetud mingit reaalset korrastatud okupatsioonivõimu kehtestada. Samas on ikkagi raske saada toimuvast operatiivselt tegelikku pilti, meedias käib ju paljude osapooltega mitmepalgeline infooperatsioon, mille ühiseks nimetajaks kipub olema kellegi desinformeerimine. Seal kandis toimuva tõttu näiksegi, et sõna ‘operatsioon’ on saamas uut absurdimaigulist või kafkalikku  tähendust, s.t operatsioon on millegi tegemine, mida tegelikult ei tehta ja selle asemel toimub midagi teistsugust. Eksperdid räägivad, et veel mõned nädalad saab sõjaväljal midagi suurt ette võtta, loodetavasti see ka õnnestub.