Madin börsidel tähendab nähtamatu käe laamendamist

Börsid on jätkuvalt rahutud ning teised sotsiaalmajandusliku kliima seadmed (pangad, investeerimisfirmad jt) on pälvinud valikulise kohtlemise peamiselt suuruse ja tähenduse alusel ning riigipiiridesse organiseerunud kogukondade enesekaitse tõttu. Kuigi enamasti tegeldakse vaid otsese riigivankrite kraavi tüürimise vältimisega, jõuavad mõned küsida kujunenud olukorra põhjuste ja olemuse kohta. Enamasti teevad kõik näo, et toimuv on paramatu turumajanduse arenguetapp, õige vähesed leiavad, et toimub maailma ümberjagamise üritus toimuva läbinägemise ja enda kasuks kallutamise teel. Üks võimalik vastus on siduda toimuv Adam Smithi ja tema järel tulijate poolt jumaldatud nähtamatu käega, mis lisaks nii armastatud suunanäitamise asemel läheb mõnikord rusikasse, üritab kägistada või rahmib niisama hoolimatult ja närviliselt edasi-tagasi. Moodsa statistilise grupiratsionalismi ajastul üritatakse kõik nähtamatu vaadatavaks teha ning ega sel käelgi ei pruugi seepärast kerged päevad olla. Teiseks peab ju käsi millegi või kellegi otsas olema ja seda päris korralikult ja kindlalt, muidu ta ju vaid tolgendab. Ei saa vist suuremat kahtlust olla, et käega on midagi korrast ära või, tõesti-tõesti, käsi on vähemasti halvasti käituma hakanud.