Eliit eetikaväljale!

Eetikal näikse järjest paremini minevat. Isegi elitaarne Siim Kallas tunnistab õigusriigi ja õiglase kohtupidamise suurest tähtsusest kirjutades eetika vajalikkust. Ta kõneleb eetikamaastikust ja eetikaväljast, kuid ei oska küll arvata, kas tema jaoks on tegemist pigem metafooride või konkreetsemat sisu omavate mõistetega. Ta üritab välja isegi kaardistada, kuid tulemus ei ole siiski kuigi arvestatav, sest pakutud ausus ja avatus peaks küll triviaalselt universaalsed moraaliomadused, mis ei peaks üksnes eliidi pärusmaaks olema. Küll aga paistab tema jutust selgesti välja, et ühiskonnas elavad eliit ja ülejäänud inimesed ning esimeste ülesandeks ka teiste käekäigu silmas pidada. Asjadest arusaamist iseloomustab õige hästi artiklist paratamatult tulenev positsioon, et kõigepealt saadakse eliidiks ning seejärel hakatakse sobivat moraalisärki otsima või kandma. Tahaks meie eliidile soovida jõudu nende suures ja raskes töös ning tere tulemast eetikaväljale!