Eesti keel köögikeeleks?

Selle aasta Wiedemanni keeleauhinna võitja professor Mati Erelt teatab Tartu Ülikooli lehes muu hulgas järgmist:

Kas eesti keel on ohustatud? Mis on peamised ohud eesti keelele 21. sajandil?

Praegu on eesti keele seisund veel üsna hea. Peamine oht on just eespool nimetatud eesti keele prestiiži langus mõnes kasutusvaldkonnas. Vaevalt võime loota, et eesti keel jääb püsima süvateaduse keelena (v.a humanitaaria). Küll aga tuleks iga hinna eest püüda hoida teda kõrghariduse keelena, vähemalt magistriõppeni välja. Vastasel juhul muutub eesti keel varem või hiljem köögikeeleks. Usutavasti on enamik sellega nõus ja rahvusvahelistumine ei ületa ohupiiri.

Liisk on juba langend ning sõnum sedavõrd selge, et räägib kommentaaridetagi piisavalt valjusti nii enda kui meie kõigi eest.