Meditsiiniesteetika

MEDITSIIN KUNSTI ALLIKANA

Kuigi meditsiini ennast ei peeta juba pikka aega enam kunstiks selle tavatähenduses ning valdkond on ülimalt aldis endas sündivat kogemust jagama erialakirjanduse vahendusel, on haigus ja tervis alati olnud olulisel kohal ka erinevate kunstide (ilukirjandus, teater, kujutav kunst, muusika jt) loometöödes kogu nendega seotud mitmekesisuses. Seega on kunstid samuti oluliseks haiguse ja tervise reflekteerimise paigaks ja viisiks. Ilu ja esteetiline kriteerium omavad suurt ja kasvavat tähtsust mitmel pool meditsiinis (n.t esteetiline (sic!) kirurgia). Kuigi meditsiiniesteetika eraldi tegevusvaldkonnana on ilmsesti õige marginaalne, ei ole esteetikaga seotud küsimused arstimises sugugi viiendajärgulised, päris sageli võivad need argumendid ühe teise raviotsuse tegemisel olla täitsa juhtival positsioonil. Internetis leidub mitmeid meditsiiniga seotud kunstikollektsioone (n.t Wellcome Collection jt), nii et tänapäeval pööratakse järjest suuremat tähelepanu meditsiini ja kunstide kokkupuutele ja sellest ühendusest sündivale.
Aastatel 2001–2011 oli Eesti erialase meditsiinimeedia tähtsaks väljaandeks kuukiri „Lege Artis“ kokku oma 100 ja enama numbriga, milles õnnestus mulgi mitmed kirjatööd avaldada. Üks omamoodi ettevõtmine oli seal 2007. aastal avaldatud lühiartiklite seeria kirjandusteostest, millel oluline sõnum meditsiinieetikale ja tegelikult isegi avaramalt valdkonnale tervikuna. Olgu need ja mõned teised samasse aega jäänud meditsiini ja kunste siduvad kirjatööd nüüd taas üksnes vähese toimetusliku kohendamisega taas internetti toodud:

¤ Dr Bulgakov arstide hirmudest (2012)
¤ 100 viimast aastat Oscari ja Roosamamma elust (2008)
¤ Jaan Kross meditsiinieetikast (2008)
¤ Polkovniku lesk – tegelaskuju, nähtus ja inimene (2015)
¤ Vangikongist ja palatist lähtunud meditsiinieetika Solženitsõni „Vähktõvekorpuses“ (2007)
¤ Tammsaare eutanaasiast (2007)
¤ Sontagi haiguse metafoor (2007)
¤ Neurokirurgi päevaportree (2007)
¤ Moodne surm (2006)
¤ Inimesetegu anatoomikumis (2018)  

Taas kogutud 23.04.2015, viimati muudetud 11.09.2018