Võim

Võimu omanikel on märkimisväärne soov nii ennast kui kõiki teisi panna uskuma, et nende tegevus realiseerib parima olemasolevatest sotsiaalsetest võimalustest, mistõttu serveeritakse seda sageli ka vältimatu ja ainuvõimalikuna. Minemata kuhugile anarhiasse, tõdegem, et inimeste soovidel on juba olemuslikult pluralistlik loomus.