VIII üleilmne biomeditsiiniliste inimuuringute eetika foorum

Juuni lõpus peeti Vilniuses 8. korda üleilmne biomeditsiiniliste uuringute eetika foorum, milles osales üle saja uurimistöö eetikast innustunud osavõtjat üle maailma. Seal oli päris selgesti tunda, kuidas seesama eetikakomiteede välisel ekspertiisil põhinev on väga suurel määral saanud universaalseks praktikaks biomeditsiiniliste inimuurinugte korraldamisel. Eelmisest tulenevalt ilmnes samuti, kui ühte moodi mõeldakse maailma erinevaid paigus uurimistöö korrektsest läbiviimisest. Globaalfoorum on samas ka organisatsioon (http://www.gfbronline.com/ ), mis järjest enam suurte ja jõukate uurimisorgnaistasioonide toel luua standardsemat keskkonda inimuuringute tegemiseks suuremas osas maailma riikidest ja regioonidest. Eesti on ses vallas õige hästi edenenud: rahvusvahelised põhimõtted on õige nobedasti järgmist leidnud, inimuurinugte eetikakomiteed on tegutsenud Tartus ja Tallinnas juba üle 10 aasta. Eks muidugi ole ka probleeme, kuid need on pigem jooksvat laadi või seotud ühiskonnaliikmete üldisema pealiskaudse omaksvõtu meelsusega, mida järsult muuta on õige keeruline, kuid püsivama sihikindla tegevusega siiski kindlasti võimalik teha.