Vastandutakse

Oleme õige märkamatult jõudnud päris üldise vastandamise aega nii kodumaal kui globaalselt. Eestis vastandub võimukoalitsioon iseendale ja opositsiooni justkui polekski erinevate arvamuste ja poliitikate loomiseks ühiskonda enam vaja. Maailm vastandub leeridesse üha enam kahanevate ressursside kartuses ning muidugi algab võidujooks selle nimel, kelle neelata jääb see viimane sõõm. Usutakse justkui taas, et vastandid ja vastandumised ei lõhu, vaid viivad elu edasi. Kui palju on seda juba proovitud ikka ühesuguse tagajärjega!