Ühiskondlik mehhaanika IV: sotsiaalse vaakumi vältimine erakondade tegevusega

Seadusest: Erakond (partei) on Eesti kodanike vabatahtlik poliitiline ühendus, mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine, …

Ühiskonna tegelikus toimimises ei lase lihtsal sotsiaalsel atomismil universaalseks saada sotsiaalsete rollide jaotamine ettantud reeglite kohaselt, mis omakorda aitavad tagada sotsiaalset eksistentsi. Selles rollijaotuses on erilisel kohal erakonnad, mis võivad valimiste (kui selge sotsiaalse atomismi nähtuse) tulemusena saada ühiskonnas eriliselt suure jõu ehk võimu, mis omakorda aitab mõnedel sotsiaalsetel aatomitel saada mõneks ajaks iseäranis mõjuka seisundi. Ühiskonnale on selliste mõjukate aatomite olemasolu ja ühiskonnale suunatud tegevus üldiselt kasulik, sest aitab ühiskonnas vältida sihitu seisundi (vaakumi) tekkimist. Kuigi mõnedel tõsise vastupanuta juhtudel on neil aatomitel oma liig robustse mõjuga õnnestunud ühiskond ka ära rikkuda, ei ole ühiskondadel õnnestunud neile ka arvestavat alternatiivi leiutada ega kehtestada.