Tuuled internetis?

Soovitan teatrisõpradele soojalt Vanemuise väikse maja etendust “Hea põhjatuule vastu”: ülimalt aktuaalne e-suhtluse psühholoogia teema; väga hea lugu digitaalse ja silmast silma suhtlemise mõjust ja omavahelisest läbikäimisest lähisuhete kujunemisel; hea lihtne selge lavastus; näitlejate (Elina Pähklimägi ja Andres Mähar) väga tubli mäng ja kaunilt värskendatud vana teatrimaja. On siis tuuli ka internetis? Ei vist, küllap puhuvad hingelised voolud ikka inimeste peades ja painutavad kehade kontaktide kaudu teistegi hingi.