President Ilves – moralist ja õpetaja

Presidendi seekordne aastavahetuse kõne tuletas meelde kooliaastaid, kus mõned naisõpetajad üritasid ilusale pühendunud jutule vahelesegajaid korrale kutsuda sapise sähvamisega, “Nagu lasteaed!”  President ei olnud oma kõne esitamise ajal üldsegi pahas tujus, kuid sõnum oli tolle vana looga õige sarnane – saage ometi kord juba suureks ja hakake heaks! Eks teine ametiaeg ja aja enda vältimatu kulg on vist tema arusaama presidendi rahva isa rollist muutnud ning nüüd näikse see talle olema märksa vastuvõetavam kui vaid mõned aastad tagasi.

Moraal on ühiskonna asjade ajamisel vägagi vajalik vahend, kuid teinegi kord on ta õige libe ja kaval ega allu kuigi hästi suurejoonelisele korraldamisele. Loodetavasti läheb presidendil ja tema meeskonnal Eesti moraali ohjamine soovide ja kavatsuste kohaselt ning me kõik saame sellest alanud aastal paremaks.