Paar rida abordi metafüüsikast

Oh, kui kasulik on mõnikord sõpradega kokku saada ja nende jutust oma mõtetele uusi radu leida. Just mõni tund tagasi tuli “metsaloomadest” sõpradega muu hulgas jutuks ka seesama meie praegune abordivaidlus ning selle meenutamisel kargas mulle ootamatult ja triviaalselt pähe, et abordiga seotud valikud on muude asjade kõrval ikka ütlemata metafüüsilised. Nimelt luhtub ju abordiga seoses luua ja mõjutada vähemasti sotsiaalset maailma uue iseseisva, kuid vanemaid endidki mingilgi moel edasi kandva organismiga, st eksistentsiga. Naine otsustab selle sammuga õigustada väga tugevasti enda ja kogukonna eksistentsi status quo‘d, niisamuti nagu pigem emotsioonidest lähtuva sotsiaalse korralduse ülekaalu muudel bioloogilistel seaduspärasustel põhineva elukorralduse üle. Eks bioloogilinegi elukorraldus ole suuresti üks suur leppimine, kuid selle elujõud näikse senikogetu põhjal pelgalt emotsioonidest määratult tõhusam olema.