Majanduse mõistmine ja raha sotsiaalset visualiseeriv vägi

Valimiste eel ja sakilise euroarengu ajal kohtab sagedamini mitut masti tegelaste suust ütlust “Keegi X (poliitiline vastane või konkurent vähemasti) ei mõista või ei tunne majandust” ning avalikus ruumis ringleb päris ohtralt ideelist rämpsu, mis võimu kätte sattununa kanaliseeritakse sotsiaalsete jõududega inimeste käitumist juhtivateks soliidses sotsiaalses kostüümis olevateks lollusteks.

EE6 teatab oma staatusele omase enesekindlusega võimsalt, et majandus võib olla nii
¤ ühisk-a materiaalseks olemasoluks vajalike vahendite tootmise ja tarbimise korraldamisega seosnev ühisk. eluavalduste kogum;
¤ ühisk. oludele omane majandussuhete kogum;
¤ kõigi m-üksuste kogum mingil maa-alal ja
¤ süsteemiteoreetiliste ja m-küberneetilise käsitluse kohaselt ühis-a funktsionaalne süsteem, mis täissüsteemina hõlmab hüviste tootmise, vahetuse, jaotuse ja tarbimise, spetsiaalsüsteemina aga on ühisk-a kui peasüsteemi funktsionaalne allsüsteem …
Siit on ju kaugele näha, et tänapäeva arenenud ühiskonna majandust ei suuda ükski üksikisik täielikumal määral hoomata, nii et algse tõe kuulutanu riskib konkreetsemat argumentatsiooni esitamata teadlikult või kogemata praalija diagnoosiga. Praalijatel pole aga praeguse aja üle põhjust kurta, tingimusteta sõnavabaduse loosung on neile vaid pärmiks ja innustajaks.

Tänasele päevale on veel väga iseloomulik, et usk raha (numbrite) sotsiaalse tervist ja käekäiku diagnoosivasse võimesse on absoluudile juba päris lähedale jõudnud. Ega see religioon muud kaasa ei too, kui sootsiumite piiratud mõistmise ja reaalses elus  nende potentsiaalse võimekuse kärpimise. Selle religiooni pühakirjade hulka kuuluvad kindlasti Pythagorase laadis panustamised arvude absoluutsesse ontoloogilisse jõusse ja Marxi asjakohased tekstid, kuigi jutlustajad ei pruugi seda viimast avalikult kuidagi tunnistada tahta. Muidugi on see ka kuldaeg rahajoonte pealt tõde ennustavatele hiromantidele ja neist ei ole juba praegu mingit puudust ning oluliste sõnumite kuulutamisest ja kuulamisest sissevõetute arv kasvab jõudsalt.