“Looming” alustas 1923. aasta aprillis, “Eesti Arst” 1922. aasta jaanuaris

Tänane Postimees teatab esiküljel, et homme 90 aastat tagasi ilmus Eesti vanima järjepidevalt väljaantava ajakirja Looming 1. number. Looming ei ole siiski kogu aeg ilmunud iga kuu tagant, suure sõja ajal olevat neilgi paus mitu aastat olnud.

Ajakiri Eesti Arst alustas ilmumist 1922. aasta jaanuarist ja käib alates 1989. aastast jälle. Tõsi,  katkestus on Loomingu omast olnud märksa pikem (1945–1988), kuid suure osa sellest ajast täitis “Nõukogude Eesti Tervishoid”, mis paljude arvates oli ikkagi Eesti Arsti ideede kandja.