Koroonareaktsioonid

Viimastel aegadel on koroonarindel põhitähelepanu koondunud peatselt algavale kooliaastale. Riigi juhatuse meelest tuleks koolis hakata käima võimalikult tavapäraselt, mis omakorda tähendab viiruse ja sellest tingitud haiguse levikule üpris soodsate tingimuste loomist. Et haigusnäitajad on jälle ja juba enne kooli tõusulainel, siis on alustatud tasapisi taas avaliku elu piirangute kehtestamist, mis sisaldab juba eristusi juba antikehi omavate isikute ja vaktsineerimata isikute liikumisvabaduse määra. Selle eristuse kehtestamine ei sündinud muidugi kergelt, isikuvabaduse fundamentalistid ei taha kuidagi nõustuda taolise praktikaga ning ei pea suuremat arusaamast, et epidemioloogilise olukorra parandamise tõhusaks viisiks on spetsiifilisema bioloogilise kaitseta isikute viirustest eemalehoidmine. Sama blokeerimise võtet koolis esialgu ei absoluutse järjekindlusega rakendata, kuid eks saame mõne nädala pärast aimu, kuidas viirus niisugusele järjekindlusetele reageerib?