Isikuautonoomia ulatuse kaks määrajat

Ühelt poolt määrab isikuautonoomia sisu ehk isiku vabaduse see, mille vahel tema teadvuses üldse valida on ning teiselt saab eelmisest füüsilises ja sotsiaalses ruumis realiseeruda üksnes see, milleks neis, st keskkondades, on olemas tagavad tingimused.