Filosoofia määratlemisest

Väga erinevalt on püütud filosoofiat defineerida, kuid miks mitte ei võiks see olla üksikisikule või täpsemini tema vaimule tähendust loov tegevus. Vaimu tähendus on piirdu üksnes selle seesmiste asjaolude esitamisega, vaid vajab ka ümbrusele sisu andmist. Mõned tähendused on isikute suuremat poolehoidu leidnud ja mõjukamad, teised võivad olla küll isikupärased, aga teiste  veenmise jõult tagasihoidlikud ja asjaolude halva kokkusattumuse korral võivad vaimust endast oma tähenduse minema lasta.   

1 comment

  1. res cogitans -

    Selline definitsiooni üle mõlgutamine on näide kuristikust, kuhu mõned ekskommunistid ja muidu tolad on märgi "filosoofia" Eestis tüürinud.
    Loomulikult on filosoofia teadmine teaduslikus tähenduses, vastasel koral poleks selle koht akadeemilises perekonnas. Iga teadmine on kaasajal määratletud positiivse teadmisena. Viimane tähendab rakenduspunkti. Nii nagu teadustööd elektromagnetismi alal paratamatult peavad ostenseeritavat efekti ilmutama. Eestis on see vaid aja küsimus, millal mõni kapi-joodikute sooritatud sigaduste karikas lõplikult täis saab ja terve "teie maailm" lastakse potist alla. Sest mis tähtsust on sõnast, kui põhiraamistus tõest ja valest, ütlusest ja teost ei oma elementaarset korrelatsiooni!? Kes selliseid tegelasi peaks ülal pidama?

Comments are closed.