Eetikatund Sadamateatris

Vanemuise tehtud Ferdinand von Schirachi teatritükk Terror on oma sisult kohtusaalis toimuv eetikatund, milles esitatakse moel või teisel mitmed uue aja eetika populaarsemad dilemmad ning see kõik on igihaljas õiguse ja eetika omavaheliste suhete kastmes. Lõpuks hääletavad pealtvaatajad justkui vandemeestena ühe raskesti lahenduva dilemma ühe või teise variandi õigsuse üle ning arvulise enamuse  arvamuse järgi langetab kohus juriidilise (sic!) otsuse isiku süü olemasolu või puudumise kohta. Moodsale ajale kohaselt saab selle küsimise globaalset skoori näha vastaval veebisaidil.