2020

Oli üks naasmiste aasta. Kogu maailm naasis taas ühe kõiki mõjutava taudini, kuigi korraks oli eelmise sajandi viimase veerandi keskpaigas tunne, et nakkushaigused on üldse üks hääbuv meditsiini valdkond. Ise jõudsin tegevustes tagasi füsioloogiasse ja elamistes Mustveesse, esimesest olin liikuma läinud 2005. aastal ja teisest tegelikult juba 1976. aastal. Mõned räägivad, et naas ei ole soovitav – kogu aeg tuleb ikka edasi rühkida. Las nad räägivad, mulle vähina on loomuomasem nii edasi kui tagasi liikuda. Samas näeme tervetes riikides võitlust edasi ja tagasi rühkijate vahel ning tagasirühkijatel on olnud saavutusi, mis on edasirühkijaid lausa vihaseks ajanud. Domineerivat inimese käsitlust on muidugi  keeruline keerata, see lihtsalt ei mahu enam endisesse sotsiaalsesse särki. Aga talvgi naases aasta lõpus ja see on tore.