2013

See oli üks uute (või ka vanade) teede otsimise aasta nii suuremates sotsiaalsetes kooslustes kui ka näiteks mul endal. Riikides ja nende gruppides on järjest rohkem näha võimu ja ühiskonna juhtimise tsentraliseerimise püüdu ning üks ideoloogia (üksikinimese vabadus on püha) on asendumas teisega (ühiskonna ehk meie kõigi käekäik on püha). Ühiskondade ideoloogia/funktsionaalsuse vahekorrad kippusid ja kipuvad ilmsesti ka sel aastal liikuma pigem viimase kasuks.