Meditsiinieetika

¤ E-õpik “Meditsiinieetika”  (2016)

ÜLDKÜSIMUSED
¤ Saatesõna WMA rahvusvahelise arstieetika koodeksi 2022. aasta versiooni tõlkele (koos dr Indrek Oroga)  (2023)
¤ Meditsiinieetika põhiprintsiibid IV – õiglus (2020)
¤ Meditsiinieetika põhiprintsiibid III – mittekahjustamine (2020)
¤ Meditsiinieetika põhiprintsiibid II – heategemine (2020)
¤ Meditsiinieetika põhiprintsiibid I – isikuautonoomia austamine (2020)
¤ Kollegiaalsus meditsiinis (2020)
¤ Arstide sõnavabadusest (2019)
¤ Meditsiinieetika tulevikuvaated (2016)
¤ Inimõiguste rollist meditsiinieetikas (2012)
¤ Mis on bioeetika? (2008)
¤ Neuroeetikast (2008)
¤ Lühilugusid meditsiinieetikast (2008/9)
¤ Videoloeng “Sissejuhatus meditsiinieetikasse” (2007)
¤ Varajase inimelu moraalsest staatusest (2007)
¤ E-tervis ja eetika (2006)
¤ Kas voorustel on bioeetikas piisavalt ruumi? (2006)
¤ Privaatsusest meditsiinis (2005)
¤ Isikuautonoomia ja nõusolek kui protsessid (2004)
¤ Arsti-patsiendi suhe – vana mees uues kuues (2003)

KLIINILINE EETIKA
¤ Saatesõna WMA rahvusvahelise arstieetika koodeksi 2022. aasta versiooni eestikeelsele tõlkele (koos dr Indrek Oroga)
¤ Õigluse aspekt arsti-patsiendi suhtes (2021)
¤ Arstide kollegiaalsuse klassika (2020)
¤ Arst ja avalikkus (2017)
¤ Väga varajase psühhoosi meditsiinieetika (2014)
¤ Informeeritud nõusolek psühhiaatrias (2012)
¤ HIV-nakkuse kliiniline eetika – nihil sub sole novum (2009)
¤ Elu ja surma piiril ravimise eetika (2008)
¤ Digiloo mõjust arsti-patsiendi suhtele (2007)
¤ Digiloo eetikast (2006)
¤ Kodanik doktor Nurme juhtum (2006)
¤ Eutanaasiast (2005)

MEDITSIINILISTE INIMUURINGUTE EETIKA
¤ Biopanganduse eetika (2019)
¤ Biomeditsiiniliste inimuuringute sotsiaalsest regulatsioonist Eestis (2009)
¤ Videoloeng “Sissejuhatus biomeditsiiniliste inimuuringute eetikasse” (2008)
¤ Teadustöös esinevate huvide konfliktide eetilised aspektid (2008)
¤ Teaduspublitseerimise eetika (2007)
¤ Vähiravimite I faasi kliiniliste uuringute eetikast (2007)
¤ Epidemioloogiliste uuringute eetika (2006)
¤ Biomeditsiinilise uuringu disain ja bioeetika (2006)
¤ Biomeditsiiniliste inimuuringute eetika (2005)