Meditsiinihumanitaaria viited, tekstid ja allikad veebis

Meditsiinis toimuva refleksioon on juba vähemasti 19. sajandi teisest poolest olnud väga mitmekesine ning juba aastakümneid tagasi saavutanud üksikisikule hoomamatud mõõtmed, mille tõttu on tal täiesti võimatu saada meditsiini kohta kirjutatust vähegi sisukamat tervikpilti. Interneti ilmumine on toimuvale avaldanud kahesugust mõju: ühelt poolt on kirjasõna avaldamine tohutult lihtsustunud ja seeläbi mahu kasvu veel tublisti kiirendanud, teiselt poolt on põhiformaadi ühtsus teinud võimalikuks täiesti uued (paljud neist masinapõhised, st tehnoloogilised) viisid sellega ümberkäimiseks. Kirjapanduga ümberkäimisel on kriitilise tähtsuse saavutanud selle leidmine, edastamine, sisukuse hindamine, muu materjaliga seoste loomine ja eelnenu alusel uue sisuka teksti loomine, mida iseloomustab väga tõsine pretensioon tõene olla. Kui veel mõned aastakümned tagasi oli võimalik selgesti vahet teha professionaalidele ja laiale avalikkusele mõeldud kirjasõnal, siis tänaseks päevaks on terav piirijoon nende vahelt kadunud. Kõik võivad praegu meditsiini kohta lugeda enamvähem kõike, ole vaid osav keerulistest juttudest õige sõnumi üles leidmisel. Meditsiini humanitaarvaldkonnaliste ja filosoofiliste aspektide (vt nende määratlemise kohta näiteks James A. Marcumi entsüklopeediaartiklit) puhul saab tänapäeval samuti eristada veel teaduslik-akadeemilises ning subjektiivsemas formaadis kirjasõna alates ilukirjandusest kuni tavameedia erinevate žanriteni, kuid veebi rahvademokraatlikud võimalused on nendegi piiride hägustamisel tegemas oma tööd. Et inglise keelest on saanud peamine suhtluskeel nii meditsiinis kui veebis ning minu teiste võõrkeelte valdamine üpriski tagasihoidlik, siis on alljärgneva valiku tegemisel piirdutud peamiselt ingliskeelse veebiruumiga ning käsitluste kindlamat kvaliteeti lubavate allikatega. Vististi lihtsaim viis meditsiini puudutava kvaliteetsema info leidmiseks on otsing USA Pubmedi andmebaasis.

Eesti keele ja meele ruumis ei tegelda meditsiinifilosoofiaga kuigi innukalt, aga õnneks aegajalt siiski mõned teemaarendused ilmuvad. Muretsemiseks ei ole siiski suuremat põhjust, sest niisamuti on lood ka paljudes teistes meist märksa suuremates keeleruumides ning ka päris suurtes keeltes ei leia just ülemäära palju valdkonna tervikkäsitlusi. Meedikud on kõikjal oma alasse väga süvenenud ning valdkonna piiridel toimuv ei lähe neist paljudele sedavõrd korda, et viiks mõttetegevuse kirjatööks. Humanitaarid seevastu tegelevad meditsiinifilosoofia teatud lõikudega suurema innuga, kuid nende tegemistes jääb teinekord jällegi vajaka meditsiini elementaarsete seisukohtade ja hoiakute tundmisest. Siiski üritame eestikeelset meditsiinifilosoofilist kirjasõna nii palju kui see meile teada on antud veebi erinevates artiklites ja lõikudes esitada/viidata.

Üldisem veebivara, milles sisaldub üksjagu materjali ka meditsiinifilosoofia kohta

¤ Stanford Encyclopedia of Philosophy
¤ TheFreeDictionary.com
¤ Merriam-Webster’s Medical Dictionary
¤ Essays and Resources on the Experimentalization of Life
¤ History in Focus – Medical History
¤ Aspekte der Medizinphilosophie

Valik meditsiinifilosoofia ajakirju ja keskseid terviktekste

Üldkäsitlused
¤ Bunge M. Medical philosophy: conceptual issues in medicine. World Scientific, 2013.
¤ Evans M, Louhiala P, Puustinen. Philosophy for medicine. Application in a clinical context. Radcliffe Medical Press, 2004.
¤ Gifford F (ed). Philosophy of medicine. Elsevier, 2011.

Ajakirjad
¤ Journal of Medicine and Philosophy
¤ Medicine, Health Care and Philsophy
¤ Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine
¤ BMJ Medical Humanities
¤ Theroretical Medicine and Bioethics
¤ Philosophy, Psychiatry & Psychology
¤ Perspectives in Biology and Medicine
¤ Medical Hypotheses

ONTOLOOGIA
¤ Reznek L. The nature of disease. Routledge & Kegan Paul Inc., 1987.

TEADMINE
¤ Schaffner K. Discovery and explanation in biology and medicine. The University of Chicago Press, 1993.
¤ Howick J. The philosophy of evidence-based medicine. Wiley, 2011.

Meditsiinikeel
¤ Journal of Biomedical Semantics

Meditsiiniajalugu
¤ Medical History
¤ Journal of the History of Medicine and Allied Sciences
¤ Bulletin of the History of Medicine
¤ Medizinhistorisches Journal
¤ Social History of Medicine
¤ Early Science and Medicine

MEDITSIINIEETIKA
¤ Bioethics (Encyclopedia in 6 volumes, 4th ed.). Macmillan Reference USA, 2014.

¤ BMJ Journal of Medical Ethics
¤ Journal of Clinical Ethics
¤ Bioethics
¤ American Journal of Bioethics (AJOB)
¤ AJOB Empirical Bioethics
¤ Journal of Law, Medicine& Ethics
¤ Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics
¤ Ethics& Medicine
¤ Narrative Inquiry in Bioethics
¤ Public Health Ethics

Alustatud 05.04.2015, täiendatud viimati 18.11.2018