Ganglionidki ei paista olema pelgalt ümberlülitusjaamad

A.Soosaar ¤¤ Märkmeid füsioloogiast 2022– 

Ganglionidki ei paista olema pelgalt ümberlülitusjaamad

Kui füsioloog leiab värske artikli pealkirjaga “Cholinergic collaterals arising from noradrenergic sympathetic neurons in mice” , siis peaks tal tähelepanutuli hoogsalt vilkuma hakkama, sest juba pealkirjas sisaldub suur vastuolu 2o. sajandi füsioloogia kahe suure dogmaga. Kõigepealt ei peaks tüüpiliselt sümpaatilistes ganglionides postganglionaarsete rakkude jätketest vallanduma atsetüülkoliini. Eks muidugi higinäärmete sümpaatiline innervatsioon on ses suhtes teada tuntud erand, kuid seal vallandubki neuronitest näärmerakkudele noradrenaliini asemel atsetüülkoliin. Antud töös ei tegelda higinäärmetega ning uuritud on hoopis tähtganglioni noradrenergilisi postgangionaarsed rakke, mis viib meid omakorda Dale’i printsiibi meenutamiseni. Selle printsiibi robustseim versioon (üks neuron – üks mediaator) asendus juba möödunud sajandi keskpaigas suurema seletusliku jõuga versiooni vastu, mille kohaselt neuroni kõikidelt lõpmetelt vallandub sama neuromediaatori(te) komplekt. Kõnealuse uurimuse tulemuste kohaselt näikse seegi arusaam tõele mitte vastavat, sest uuritud närvirakkude mõnedelt harudelt näikse vallanduvat noradrenaliin, mõnedelt aga atsetüülkoliin. Närvirakkude niisugune võimekus avardab märkimisväärselt närvirakkude omavaheliste ühenduste omaduste skaalat, kuid tekitab närvirakkude ja -võrkude talitluse mõistmiseks arvukalt uusi vastamist vajavaid küsimusi. Uuringu autoritel ja lugejatelgi tekib niisuguste tulemuste pealt kiiresti küsimus ganglioni närvirakkude ja nende omavahelise ühendumise põhimõtete kohta, mis vähegi keerukama neuroarhitektuuri puhul mängib teadmiste väljalt välja arusaama ganglionidest kui suhteliselt lihtsatest ja sirgjoonelistest ümberlülitusjaamadest, kus signaali tugevuse presünaptiliselt närvirakust vallanduv mediaatori hulk ning postsünaptilise raku infoülekande lülide tundlikkus mediaatorile. Kui peaks selguma lisaks neurokeemilisele mitmekesisusele nii rakkude omavaheliste ühenduste ja funktsionaalsete gruppide olemasolu, siis on sümpaatilistest ganglionidest saanud infotöötluskeskused, millest väljub infomuster võtab arvesse palju suuremat arvu sisendeid kui lihtsalt ajust lähtuva presünaptilise neuroni elektriline ja neurokeemiline aktiivsus. Oma moel on pakutud oletustes üksjagu sarnasust unearteri päsmakese ootamatult keeruka struktuuri ja talitlusega.

20. veebruaril 2023