Algus |  Endast   Lood LÜLI | Meditsiinifilosoofia


Andres Soosaar

 

Lood 

¤ Meditsiini piirid inimelu lõpus
¤ Eesti Arst 95

 2016

¤ Meditsiinieetika õpiku 2. väljaanne 
¤ Meditsiinieetika tulevikuvaateid 

2015 

¤ Akadeemilise eetika edenemine 
¤ E-õpik "Meditsiinieetika" (2014)  
¤ Teadustöö eelretseneerimise head tavad 
¤ Eetika ühiskonnas ja organisatsioonikäitumises  

2014

¤ Varases järgus oleva psühhoosi käsitluse meditsiinieetika   
¤ Reaalsus, põhjuslikkus ja teadvus meditsiini vaatepunktist   
¤ Sissejuhatus teaduseetikasse 
¤ Arst ja avalikkus – eetilised aspektid  
¤ Ethical aspects of peer review procedure in scientific publication   
¤ On development of biomedical research ethics    
¤ Rahvatervishoiu eetikast  
¤
WMA Helsingi deklaratsiooni kaheksa versiooni märgivad üleilmse meditsiiniliste inimuuringute eetika 50aastast ajalugu 
¤ Kollegiaalsete suhete eetilised aspektid meditsiinis   
¤ Kliiniliste uuringute eetika
¤ Kas küsida “Aktiivne eutanaasia – elu austamine või teotus?”?

¤ Sissejuhatus meditsiinieetikasse meditsiini põhimõistete vaatepunktist  

2013

¤ Meditsiin ei ole asi iseeneses, vaid seda loovate sotsiaalsete olude peegeldaja ja looja  
¤ Arstkonnal ei ole pääsu eutanaasiadiskussioonist 
¤ Meditsiiniline eesti keel vajab praegusel ajal tublisti hoolt (kirjutatud koos dr Väino Sinisaluga)  
¤ Arstid ja avalik ruum    
¤ Eesti Arst kui erialane suhtluskanal ja tunnetusmehhanism    

¤ Ihalus eutanaasia järele
¤ Tervis ja haigus muutuvas maailmas

2012

¤ Doonorite autonoomia tagamise eetilised aspektid
¤ Dr Bulgakov noorte arstide hirmudest  

¤ HIV-nakkusesse suhtumine kui meditsiinieetika lakmustest
¤ Teaduseetikast EPSÜ kevadkoolis
¤ Informeeritud nõusolek psühhiaatrias
¤ Piiririkkujad ja piirivalvurid meditsiinis
¤ Sissejuhatus klliniliste ravimuuringute eetikasse
¤
Inimõiguste rollist kaasaegses meditsiinieetikas
¤ Eesti Arst 90 
 

 2011

¤ Eesti meditsiini enesetunnetusvõime 
¤ Kui palju saavad Eesti arstid olla vennad ja õed? 
¤ Eesti meditsiinis räägitakse järjest rohkem kvaliteedijuttu 

 


2010

¤ Meditsiin ja inimeksistentsi piirid
¤ Arsti-patsiendi suhe kui ühiskonna peegel
¤ Eesti Arst vajab hädasti rahvusvahelist mõõdet
¤ Biomeditsiiniliste inimuuringute sotsiaalsest regulatsioonist Eestis 


2009


¤ HIV-nakkuse meditsiinieetikast
¤ Aru ja Bachmann teadvusest

2008

¤ Inimene X: 100 viimast aastat Oscari ja Roosamamma elust  
¤
Põhjuslikkusest meditsiinis
¤ Jaan Kross arstieetikast  

2007

¤ Tammsaare, tõde, õigus ja eutanaasia (kirjutatud koos Heilyga)
¤
Concept of disease as an ontological device to shape human existence

2006

¤ Inimene V: (mitte)kohanemisest  
¤ Moraali neurobioloogiast
¤
Biomeditsiiniliste inimuuringute eetilisest raamistikust

2005

¤ Teadvuse probleem: igihaljas ja taas moes
¤ Eutanaasiast

 

2004  

¤ Inimese autonoomia ja informeeritud nõusolek kui protsessid  

 2003

¤ Moraali füsioloogiast
¤
Järjest ühiskonnastuv arsti-patsiendi suhe


1999

¤ Techne arstiteaduses

1992

¤ Riik – see oleme meie

 

Alustatud 05.05.2012, viimati muudetud 18.09.2016