Algus  Endast  | Lood LÜLI | Meditsiinifilosoofia


Andres Soosaar

 

Endast

Sündisin 2. juulil 1961 Jõgeval ja järgnevalt lisan siia mõned formaalsemad verstapostid, mis läbitud:

I. 1961-1976 MUSTVEE
Peipsi järv ja sealne mitmekultuuriline keskkond on kindlasti need, mis mõjutavad tugevasti. Alguses ei saanud sellest nii väga aru, kuid mida aeg edasi, seda ilmsemaks see saab. Ja koolis sai käidud
Mustvee 1. Keskkoolis .

II. 1976-1979 NÕO
Nõos oli ja on seni 2 maailma: Nõo asula ja Nõo kool . Need maailmad ei ole muidugi päris isoleeritud, kuid omajagu siiski. Need mõned aastad Nõos koolis on vist suurel määral süüdi selles, kes ma nüüd olen.

III. Alates 1979. TARTU

1979–1985 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna raviosakonna üliõpilane
1985–1988 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna farmakoloogia ja füsioloogia kateedrite aspirant. Meditsiinikandidaadi kraadi kaitsesin 1989. a. , väitekirjas  sai uuritud
neuropeptiid koletsüstokiniini rolli antipsühhootiliste ainete toimemehhanismis. Töö juhendajateks olid professorid Eero Vasar ja Lembit Allikmets.
1989–2005 töötasin väiksemate vaheaegadega Tartu Ülikooli arstiteaduskonna füsioloogia instituudis, kuid need vaheajad on olnud samuti väga olulised ja väärivad märkimist:
1993. a. 3 kuud Helsingi Ülikooli farmakoloogia instituudis prof. Pekka Männistö laboris
1993–4 umbes aasta Tartu Mäe lastekodus
2000 8 kuud
Indiana Ülikoolis Bloomingtonis prof. Alfred Strickholmi laboris

2005–10 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna tervishoiu instituudi meditsiiniteooria ja -eetika dotsent
2010–13
ajakirja Eesti Arst peatoimetaja
2014–2015 Verbitas

2015–     Tartu Ülikool
 

Perekond: abikaasa Heily Soosaar, tütar Evelin Soosaar-Penttilä, poeg Indrek Soosaar

 

Asutatud 05.05.2012, viimati muudetud 17.07.2015

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor